Servicevoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door bakalikostore.nl (Olive Origins BV geregistreerd bedrijf in Nederland). In de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar bakalikostore.nl. bakalikostore.nl biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet betreden en geen gebruik maken van de diensten. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurend gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

Copyright

Alle website materialen, inclusief, zonder beperking, de logo's, ontwerp, tekst, afbeeldingen, product titels, product afbeeldingen, product beschrijvingen, andere bestanden en de selectie en rangschikking zijn Copyright © 2022 van Bakaliko (BV) of auteursrechtelijk beschermd zoals anders vermeld op de gelinkte pagina en eigendom van Bakaliko (BV).

Elk ander gebruik van het materiaal op deze website, inclusief elk commercieel gebruik, reproductie voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, distributie, herpublicatie, en weergave of uitvoering zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakaliko (BV) is strikt verboden en er zullen juridische stappen worden ondernomen met mogelijke boetes en/of andere juridische gevolgen voor de partij die inbreuk maakt op het materiaal en/of op een verboden manier gebruikt. Het gebruik van producttitels, productbeschrijvingen zijn strikt opgenomen in het auteursrechtelijk beschermde materiaal en worden gecontroleerd op mogelijke schendingen in andere websites.

Bakaliko behoudt zich het recht voor om alle inhoud van deze website te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. Verwijzing naar producten, diensten, processen, of andere informatie, door handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier, of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door Bakaliko.

Voorwaarden voor productrecensies op Bakaliko

Lees de volgende Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je productreviews achterlaat op de online shop Bakaliko. Door de website te gebruiken ga je akkoord met deze regels en voorschriften met betrekking tot productreviews. Het niet naleven van deze regels kan resulteren in het verwijderen van reviews, verbeuring van store credits of schorsing van gebruikersaccounts.

Authentieke beoordelingen: a. Alleen authentieke beoordelingen geschreven door mensen zijn toegestaan op Bakaliko. b. AI-gegenereerde tekst of inhoud gemaakt door geautomatiseerde systemen is ten strengste verboden. c. Alle beoordelingen moeten de echte ervaringen en meningen van de gebruikers weerspiegelen.

Originaliteit: a. Plagiaat of het gebruik van gekopieerde tekst uit andere bronnen is niet toegestaan in de reviews. b. Reviews moeten uniek en origineel zijn en de gedachten en ervaringen van de reviewer weergeven.

Geverifieerde aankoop: a. Klanten moeten het product dat zij beoordelen hebben gekocht. b. Reviews moeten gebaseerd zijn op persoonlijke ervaringen met het gekochte product.

Beoordelingslimiet: a. Klanten mogen maximaal 10 beoordelingen per dag achterlaten. b. Het overschrijden van deze limiet kan leiden tot het verwijderen van extra beoordelingen.

Overtreding van de regels en gevolgen: Als een van de bovenstaande regels wordt overtreden, behoudt Bakaliko zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, die kunnen omvatten maar niet beperkt zijn tot:

a. Verwijdering van beoordelingen: Bakaliko kan reviews die een van de genoemde regels schenden zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen.
b. Niet-toekenning van Store Credits: In geval van overtreding van de regels kunnen er geen store credits worden toegekend voor de betreffende reviews.
c. Verwijdering van store credits: Bakaliko kan eerder toegekende store credits intrekken voor beoordelingen die in strijd zijn met de regels.
d. Schorsing van het gebruikersaccount: In ernstige gevallen of herhaalde overtredingen kan Bakaliko het gebruikersaccount van de klant die verantwoordelijk is voor de regelovertredende activiteit opschorten.

Algemene Voorwaarden: Door de Bakaliko website te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met het volgende:

a. De hierboven beschreven regels en voorschriften met betrekking tot productrecensies.
b. Het recht van Bakaliko om de algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.
c. De bevoegdheid van Bakaliko om de regels te handhaven en noodzakelijke actie te ondernemen in geval van regelovertredingen.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele updates of wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met een van de genoemde voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk geen productrecensies op Bakaliko achter te laten.

SECTIE 0 - Wettelijke beperking van de drinkleeftijd

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is "bakalikostore.nl" niet de fabrikant van de op deze site verkochte producten. Werkelijke productverpakkingen en materialen kunnen meer en/of en andere informatie bevatten dan wat op onze website wordt getoond. Wij raden u aan niet alleen te vertrouwen op de informatie die op onze website wordt gepresenteerd. Lees altijd de etiketten, waarschuwingen en aanwijzingen die bij het product worden geleverd voordat u het product gebruikt of consumeert. Zie onze volledige disclaimer hieronder.

U moet de wettelijke leeftijd hebben om deze Site te bezoeken. De bakalikostore.nl Site verkoopt of serveert geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Door de bakalikostore.nl Site te bezoeken, bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar. De bakalikostore.nl Site stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat er geen alcoholische dranken worden geleverd aan of geserveerd aan personen onder de 18 jaar. Door deze Site te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat alle alcohol die u koopt van of ontvangt van vertegenwoordigers van het bedrijf bedoeld is voor persoonlijke consumptie en niet voor wederverkoop. Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van deze Site. Als u opzettelijk of onopzettelijk uw leeftijd verkeerd voorstelt om alcohol te verstrekken aan een persoon onder de leeftijd van 18 jaar, heeft bakalikostore.nl het volste recht om uw lidmaatschapsaccount te beëindigen en/of alle nodige juridische stappen te ondernemen.

Door deze Site te bezoeken, erkent u dat er een overheidswaarschuwing bestaat betreffende de gezondheidseffecten van het consumeren van alcoholische dranken:
Overheidswaarschuwing: (1) Vrouwen mogen geen alcoholische dranken drinken tijdens de zwangerschap vanwege het risico op geboorteafwijkingen. (2) De consumptie van alcoholische dranken vermindert uw vermogen om een auto te besturen of machines te bedienen en kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Verantwoord drinken

Als tegenprestatie voor uw toegang tot de Site, ontslaat u hierbij het Bedrijf, dochterondernemingen, DBA's, filialen, opvolgers, aannemers, agenten, vertegenwoordigers en/of werknemers van alle aansprakelijkheid, claims, eisen, acties en oorzaken die voortkomen uit of verband houden met schade aan uw eigendommen of verlies, schade of letsel dat u persoonlijk oploopt, inclusief overlijden, al dan niet veroorzaakt door de nalatigheid van het Bedrijf of zijn vertegenwoordigers tijdens uw deelname aan programma's van het Bedrijf, het gebruik van de inhoud van de Site en/of het persoonlijk bijwonen van Bedrijfsevenementen, ongeacht de locatie. U aanvaardt hierbij alle risico's voor uw eigendommen en uw persoon en het Bedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel dat u oploopt.


ARTIKEL 1 - ONLINE WINKEL VOORWAARDEN
Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste 18 (achttien) jaar oud bent.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

'Klarna' Betalingsvoorwaarden:

"Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, is het mogelijk dat wij bij het afrekenen uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden voor u op maat kan maken. Uw overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen privacyverklaring.”

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens), kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Retourbeleid.
Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computermonitor nauwkeurig is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig indien verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Bekijk voor meer details ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop de tools door de desbetreffende derde partij(en) worden aangeboden.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (waaronder de introductie van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten beschikbaar via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u ons toestuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of de intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of door derden geplaatste commentaren.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiksvormen.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen, verklaren of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle via de dienst aan u geleverde producten en diensten worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen bakalikostore.nl, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of producten die met behulp van de dienst zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs als u van de mogelijkheid hiervan op de hoogte bent gesteld. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord bakalikostore.nl en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij bij verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het onuitvoerbare gedeelte geacht worden te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.
Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden door ons vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of operationele regels door ons geplaatst op deze site of met betrekking tot de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via het contactformulier. Wij geven onze e-mail niet bloot om ongevraagde spam te voorkomen.